Primar comuna Dumitresti, judetul Vrancea

Written by
DATE_FORMAT_LC2

Dogaru Petrica


• Data nasterii:  00.00.1900
• Locul nasterii: comuna Dumitresti, Jud. Vrancea
• Aprtenenta politica: independent
• Profesia: .....

• Conform legilor in vigoare, primarul indeplineste o functie de autoritate publica. El este seful administratiei publice locale si al aparatului propriu de specialitate al autoritatilor administratiei publice locale, pe care il conduce si controleaza. Primarul reprezinta comuna in relatiile cu alte autoritati publice, cu persoanele fizice sau juridice romane sau straine, precum si in justitie.
• Semnul distinctiv al primarului este esarfa cu culorile drapelului national al Romaniei, care este purtata in mod obligatoriu la solemnitati, receptii, ceremonii publice si la celebrarea casatoriilor. Primarul indeplineste atributiile principale stipulate la art. 68 si 71 din Legea nr. 215 / 2001, privind administratia publica locala.